پخش محصولات ارگانیک شمال

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

پخش محصولات ارگانیک شمال

1- پخش برنج مازندران بصورت عمده و خرده

2- پخش برنج کشت دوم (راتون)

3 - پخش انواع ترشیجات و سبزیجات شمال

4- سایر محصولات شمال

تمام این محصولات ارگانیک و خانگی بوده و تضمینی می باشد

 

تلفن تماس:

09114154225

09131571502


صفحه ی کنونی: