فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

تعرفه خدمات

........................................................................................................

  • بهای ترجمه هر صفحه از انگليسي به فارسي 8000تومان می باشد
  • بهای ترجمه هر صفحه از فارسي به انگليسي 14000 تومان می باشد
  • بهای تایپ برای هرصفحه ترجمه 3000 تومان می باشد
  • بهای انجام تحقیق دانش آموزی (22 صفحه ) در هر موضوعی 30000 تومان می باشد
  • بهای انجام تحقیق دانشجویی (20 صفحه ) در صورت تایید انجام ، 40000 تومان خواهد بود
  • تهیه مقاله در تمامی رشته های دانشگاهی و موضوعات مطرح 45000 تومان خواهد بود
  • برگردان عینی کاتالوگ ها و بروشورها به ازای هر صفحه 7000 تومان خواهد بود

توجه :  هرصفحه شامل 20 خط مي باشد

توجه :   در صورت عدم توافق با تعرفه اعلامی لطفا با ارسال پیام آنلاین يا تماس تلفني علت عدم توافق و مبلغ پیشنهادی خود را اعلام نمایید تا بررسی شود

 

نکات مهم0

........................................................................................................

 

در صورت فسخ سفارش 25 درصد مبلغ بعنوان خسارت دریافت خواهد شد .

 

شما می توانید متون خود را جهت ترجمه از طریق پست الكترونیك برای ما ارسال كنید و طبق یك زمان بندی معین ترجمه آن را به صورت تایپ شده از همان طریق دریافت كنید

 

 

 


صفحه ی کنونی: تعرفه